POPUP – Art

PopUp-store med Magdalena Ekblad Ackebergs konst!
12-13 november

9 November, 2022


Klimakterietanten

Äntligen en kurs om detta! Mitt i livet förändras inte bara kroppen, tankarna och livet, utan även själva rösten.

13 May, 2024

Körsång dagtid

Håll - igång - sång Kören som har kul varje tisdag och skippar konsert ... såvida inte andan faller på

4 April, 2024

BUS-Lätt: Sjunga med barn 7-12 år 16-17 mars

BUS-Lätt – kortkurser för dig som leder barn och unga i körsång

21 February, 2024

BUS-Lätt: Gruppdynamik och professionellt medberoende 16-17 mars

BUS-Lätt – kortkurser för dig som leder barn och unga i körsång

21 February, 2024

BUS-Lätt Medvetet ledarskap 13-14 jan 2024

I kursen Medvetet ledarskap ställer vi oss följande frågor: Hur kan vi lära oss att bli bättre på att ta vara på våra olikheter, för helhetens bästa?

20 September, 2023

BUS-Lätt Vem är det jag leder 13-14 jan 2024

I kursen Vem är det jag leder? ges du som leder barn i sång en fantastisk möjlighet att fördjupa dina kunskaper om det växande barnets olika förutsättningar och utvecklingsstadier gällande...

19 September, 2023

BUS-Lätt: Sjunga med tonåringar 9-10 september

I kursen Sjunga med ungdomar får du fördjupning i allt från repertoarval, hur man enkelt kan arrangera om repertoar för sin ensemble – men också hur man konkret leder och...

4 September, 2023

BUS-Lätt: Jag som ledare 9-10 september

I kursen Jag som ledare ska du få syn på dig själv och varför du tänker och agerar som du gör som ledare. Vad är bra och vad kan ändras?...

4 September, 2023

Vocal Colors söker nya sångare till nästa säsong

VOCAL COLORS - nationell vokalensemble med 16 sångare som sjunger a capella i alla genrer - söker nya sångare inför säsong 23/24 med start i september.

26 June, 2023

BUS-Lätt körledarkurser

BUS-Lätt – kortkurser för dig som leder barn och unga i körsång

3 June, 2023