BUS-Lätt: Sjunga med tonåringar

I kursen Sjunga med ungdomar får du fördjupning i allt från repertoarval, hur man enkelt kan arrangera om repertoar för sin ensemble – men också hur man konkret leder och utvecklar en ungdomskör och får den att växa såväl musikaliskt som socialt.

Kursledare: Fredrik Berglund, dirigent och körpedagog

Fredrik är utbildad dirigent och körpedagog vid musikhögskolorna i Örebro och Göteborg. Han är en av grundarna till musiktjänsten och körinitiativet We Are Voice. Fredrik undervisar på några av landets ledande musikutbildningar samt innehar tjänsten som Director Cantorum på Örebro universitet. Som körpedagog och inspiratör är han känd för sitt lekfulla sätt där han inspirerar såväl sångare och publik till stor sångglädje.

Övrig info:
Efter varje genomgången kurs erhålls ett kursbevis med detaljerat kursinnehåll. För den som deltagit i samtliga kurser i alla delar utdelas ett BUS-Lätt-diplom. Utbildningsbeviset är av värde för dig som söker tjänster och uppdrag inom barn/ungdomskör-området i Sverige. I materialavgiften ingår frukt, macka, kaffe och te, förutom försäkring och material.

För frågor om kursinnehåll, kontakta kursansvarig och projektledare för BUS Academy:
Marie Bejstam på marie@busacademy.se eller 073-909 11 06

För frågor om anmälning, kontakta Kulturens verksamhetsutvecklare körsång:
Gabriel Sjöwall på gabriel.sjowall@kulturens.se eller 070-755 23 30. Kontakta även Gabriel om du är körledare i en förening och vill inleda samarbete med Kulturens för att kunna ta del av subventioneringen för kursen.

Läs mer om våra andra kurser i BUS-Lätt-serien: https://www.kulturens.se/bus-latt/

DATUM & AVGIFT
Nya kurstillfällen kommer

Antal deltagare:

TILL ANMÄLAN

I samarbete med vårt stora nätverk av körledare och föreläsare runtom i Sverige, vill vi på Kulturfyren erbjuda både nya och erfarna ledare kurser för att stärka, bredda, fördjupa och utveckla körledarrollen. Vi vill ge verktyg till dem som strävar efter att bli bra och inspirerande ledare på alla områden; socialt, psykologiskt, sceniskt, musikaliskt och tekniskt.