Körer

Vi älskar körsång!

I våra lokaler övas körsång flera dagar i veckan och de flesta av våra olika projekt andas även de körsång.