I samarbete med vårt stora nätverk av körledare och föreläsare runtom i Sverige, vill vi på Kulturfyren erbjuda både nya och erfarna ledare kurser för att stärka, bredda, fördjupa och utveckla körledarrollen. Vi vill ge verktyg till dem som strävar efter att bli bra och inspirerande ledare på alla områden; socialt, psykologiskt, sceniskt, musikaliskt och tekniskt.

Körledarkurser

Vi vill erbjuda kurser där du som körledare ges möjlighet både att utveckla dina ledarförmågor och dina musikaliska färdigheter, men även får insikter om hur du tar hand om dig själv. Att leda kör innebär ibland utmaningar som man inte alltid räknat med och som man inte känner sig helt bekväm med eller utbildad för.

BUS-Lätt – kortkurser för dig som leder barn och unga i körsång

Barn- och ungdomskörledarutbildning i Sverige (BUS)

Vi erbjuder fem kurser där du som körledare ges möjlighet både att utveckla dina ledarförmågor och dina musikaliska färdigheter, men även får insikter om hur du tar hand om dig själv. Att leda kör innebär ibland utmaningar som man inte alltid räknat med och som man inte känner sig helt bekväm med eller utbildad för.

BUS-Lätt är en unik serie kortkurser som drivs av BUS Academy, Kulturfyren och Bromma Folkhögskola i samverkan. Det är inspirerande och matnyttiga kurser som riktar sig både till dig som är erfaren körledare och till dig som är i startgroparna att starta kör för första gången.

På BUS-Lätt får du fördjupad kunskap om repertoaranpassning, metodik, den växande rösten, utvecklingspsykologi och din egen roll som ledare. Kursledarna är erfarna, professionella och mycket inspirerande körpedagoger, sångpedagoger, rytmikpedagoger och ledarcoacher.

Du som kursdeltagare är välkommen att delta i enstaka kurser (efter vilka du får ett kursintyg) efter behov eller fullfölja hela programmet och få ett BUS-Lätt-diplom.

De tre huvudfokusområdena är:

  • Jag som ledare – självkännedom, ledarskap, projektledning, entreprenörskap
  • Barn och ungdomar – utvecklingspsykologi, gruppdynamik, didaktik, den växande rösten
  • Sjunga med unga – repertoar, metodik/didaktik, dirigering

För frågor om kursen, kontakta kursansvarig och projektledare för BUS Academy: Marie Bejstam på marie@busacademy.se eller 073-909 11 06

Bus Academy Körplantagen

BUS-Lätt: Sjunga med tonåringar

26 - 27 oktober 2024

3500 kr per kurs

I kursen Sjunga med ungdomar får du fördjupning i allt från repertoarval, hur man enkelt kan arrangera om repertoar för sin ensemble - men också hur man konkret leder och utvecklar en ungdomskör och får den att växa såväl musikaliskt som socialt.


BUS-Lätt: Jag som ledare

16 - 17 november 2024

3500 kr

I kursen Jag som ledare ska du få syn på dig själv och varför du tänker och agerar som du gör som ledare. Vad är bra och vad kan ändras? Vad är mina styrkor? När blir styrkan en svaghet? Kursen behandlar ämnen som värdegrund, självledarskap och styrkor.


BUS-Lätt: Medvetet ledarskap

11 - 12 januari 2025

3500 kr

I kursen Medvetet ledarskap ställer vi oss följande frågor: Hur kan vi lära oss att bli bättre på att ta vara på våra olikheter, för helhetens bästa? Hur går vi från att vara ett team som tolererar eller kanske respekterar våra olikheter till att på riktigt uppskatta dem och se dem som den fantastiska kraft de är?


BUS-lätt: Vem är det jag leder?

15 - 16 februari 2025

3500 kr

I kursen Vem är det jag leder? ges du som leder barn i sång en fantastisk möjlighet att fördjupa dina kunskaper om det växande barnets olika förutsättningar och utvecklingsstadier gällande både kroppen, ”knoppen” och rösten.


BUS-Lätt: Sjunga med barn 7-12 år

15 - 16 mars 2025

3500 kr per kurs

I Sjunga med barn 7-12 år får du repertoartips, metodiktips och en god portion inspiration i hur du leder en barngrupp och planerar en repetition. Kursen behandlar ämnen som repertoar i olika genrer, dirigeringstekniker och metodik.


Anna-Lena Forsling från fritidsledarlinjen på Bromma Folkhögskola ger dig kunskap om gruppers utvecklingsstadier och gruppdynamik. Du får verktyg för att skapa en trygg och kreativ miljö för att hjälpa din grupp att utvecklas. Magnus Carlsson, handledare i psykosocialt arbete beskriver vad ett professionellt medberoende är och hur du som ledare kan förstå hur du och den grupp du leder påverkas av andras mående.


datum och kursinnehåll kommer inom kort


datum och kursinnehåll kommer inom kort


datum och kursinnehåll kommer inom kort