I samarbete med vårt stora nätverk av körledare och föreläsare runtom i Sverige, vill vi på Kulturfyren erbjuda både nya och erfarna ledare kurser för att stärka, bredda, fördjupa och utveckla körledarrollen. Vi vill ge verktyg till dem som strävar efter att bli bra och inspirerande ledare på alla områden; socialt, psykologiskt, sceniskt, musikaliskt och tekniskt.

Körledarkurser

En serie kurser där du som körledare ges möjlighet både att utveckla dina ledarförmågor och dina musikaliska färdigheter, men även får insikter om hur du tar hand om dig själv.

Att leda kör innebär ibland utmaningar som man inte alltid räknat med och som man inte känner sig helt bekväm med eller utbildad för.

I denna kursserie vill vi ge både nya och erfarna körledare en möjlighet att får utveckla, fördjupa och bredda sina ledarförmågor i en trygg, inspirerande och tillåtande miljö. Under kompetent ledning går vi igenom allt från genrebredd, dirigering, sceniskt uttryck och ”körledarpiano” till ämnen som psykologi, hälsa, ledarskap och gruppdynamik.

Alla kurser som presenteras är helt fristående från varandra. För den som anmäler sig till flera kurser samtidigt ges rabatterat pris.

Läs mer om BUS-LÄTT kurserna här


BUS-Lätt, Del A – kurs 1: Sjunga med barn 7-12 år

24 - 25 september 2022

3 500 kr per kurs 9 500 kr vid anmälan till hela Del A (kurs 1, 2 och 3) – 1 000 kr rabatt

I kurs 1 Sjunga med barn 7-12 år i Del A får du repertoartips, metodiktips och en god portion inspiration i hur du leder en barngrupp och planerar en repetition. Kursen behandlar ämnen som repertoar i olika genrer, dirigeringstekniker och metodik.


BUS-Lätt, Del A – kurs 2: Vem är det jag leder?

14 - 15 januari 2023

3 500 kr per kurshelg, 9 500 kr vid anmälan till hela Del A (kurs 1, 2 och 3) – 1 000 kr rabatt

I kurs 2 Vem är det jag leder i Del A får du kunskap om barns utveckling och olika åldrars specifika behov. Kursen behandlar ämnen som utvecklingspsykologi, den växande rösten och passande metodik för olika åldrar.


BUS-Lätt, Del A – kurs 3: Jag som ledare

25 - 26 mars 2023

3 500 kr per kurshelg, 9 500 kr vid anmälan till hela Del A (kurs 1, 2 och 3) – 1 000 kr rabatt

I kurs 3 Jag som ledare i Del A ska du få syn på dig själv och varför du tänker och agerar som du gör som ledare. Vad är bra och vad kan ändras? Vad är mina styrkor? När blir styrkan en svaghet? Kursen behandlar ämnen som värdegrund, självledarskap och styrkor.


datum och kursinnehåll kommer inom kort


datum och kursinnehåll kommer inom kort


datum och kursinnehåll kommer inom kort