I samarbete med vårt stora nätverk av körledare och föreläsare runtom i Sverige, vill vi på Kulturfyren erbjuda både nya och erfarna ledare kurser för att stärka, bredda, fördjupa och utveckla körledarrollen. Vi vill ge verktyg till dem som strävar efter att bli bra och inspirerande ledare på alla områden; socialt, psykologiskt, sceniskt, musikaliskt och tekniskt.

Körledarkurser

En serie kurser där du som körledare ges möjlighet både att utveckla dina ledarförmågor och dina musikaliska färdigheter, men även får insikter om hur du tar hand om dig själv.

Att leda kör innebär ibland utmaningar som man inte alltid räknat med och som man inte känner sig helt bekväm med eller utbildad för.

I denna kursserie vill vi ge både nya och erfarna körledare en möjlighet att får utveckla, fördjupa och bredda sina ledarförmågor i en trygg, inspirerande och tillåtande miljö. Under kompetent ledning går vi igenom allt från genrebredd, dirigering, sceniskt uttryck och ”körledarpiano” till ämnen som psykologi, hälsa, ledarskap och gruppdynamik.

Alla kurser som presenteras är helt fristående från varandra. För den som anmäler sig till flera kurser samtidigt ges rabatterat pris.


datum och kursinnehåll kommer inom kort


datum och kursinnehåll kommer inom kort


Att leda barn- och ungdomskörer

24 - 25 september

3 500 kr per kurs 9 500 kr vid anmälan till hela Del A (1 000 kr rabatt)

BUS-Lätt är en unik kursserie speciellt framtagen av Kulturfyren, BUS Academy och Kulturens Bildningsverksamhet, för dig som vill leda eller redan leder barn- och ungdomskörer. Du får kunskap om barns och ungas utveckling och speciella behov och styrkor. Med den utgångspunkten tar vi oss sedan an metodik, lektionsplanering, dirigering och repertoar.


datum och kursinnehåll kommer inom kort