I samarbete med vårt stora nätverk av körledare och föreläsare runtom i Sverige, vill vi på Kulturfyren erbjuda både nya och erfarna ledare kurser för att stärka, bredda, fördjupa och utveckla körledarrollen. Vi vill ge verktyg till dem som strävar efter att bli bra och inspirerande ledare på alla områden; socialt, psykologiskt, sceniskt, musikaliskt och tekniskt.

Körledarkurser

Vi vill erbjuda kurser där du som körledare ges möjlighet både att utveckla dina ledarförmågor och dina musikaliska färdigheter, men även får insikter om hur du tar hand om dig själv. Att leda kör innebär ibland utmaningar som man inte alltid räknat med och som man inte känner sig helt bekväm med eller utbildad för.

BUS-Lätt – kortkurser för dig som leder barn och unga i körsång

Barn- och ungdomskörledarutbildning i Sverige (BUS)

BUS-Lätt är en unik kursserie speciellt framtagen av BUS Academy och Kulturens Bildningsverksamhet och genomförs i samarbete med Bromma Folkhögskola, för dig som vill utveckla de kompetenser som behövs för att leda just barn och ungdomar i körsång. Kursserien sträcker sig över tre år med totalt nio kurser.

På BUS-Lätt får du fördjupad kunskap om repertoaranpassning, metodik, den växande rösten, utvecklingspsykologi och din egen roll som ledare. Kursledarna är erfarna, professionella och mycket inspirerande körpedagoger, sångpedagoger, rytmikpedagoger och ledarcoacher.

Du som kursdeltagare är välkommen att delta i enstaka kurser efter behov eller fullfölja hela programmet och få ett BUS-Lätt-diplom.

De tre huvudfokusområdena är:

  • Jag som ledare – självkännedom, ledarskap, projektledning, entreprenörskap
  • Barn och ungdomar – utvecklingspsykologi, gruppdynamik, didaktik, den växande rösten
  • Sjunga med unga – repertoar, metodik/didaktik, dirigering

För frågor om kursen, kontakta kursansvarig och projektledare för BUS Academy: Marie Bejstam på marie@busacademy.se eller 073-909 11 06


BUS-Lätt: Sjunga med barn 7-12 år

16 - 17 mars 2024

3 500 kr inkl moms

I Sjunga med barn 7-12 år får du repertoartips, metodiktips och en god portion inspiration i hur du leder en barngrupp och planerar en repetition. Kursen behandlar ämnen som repertoar i olika genrer, dirigeringstekniker och metodik.


BUS-Lätt: Gruppdynamik och professionellt medberoende

16 - 17 mars 2024

3 500 kr inkl moms

Anna-Lena Forsling från fritidsledarlinjen på Bromma Folkhögskola ger dig kunskap om gruppers utvecklingsstadier och gruppdynamik. Du får verktyg för att skapa en trygg och kreativ miljö för att hjälpa din grupp att utvecklas. Magnus Carlsson, handledare i psykosocialt arbete beskriver vad ett professionellt medberoende är och hur du som ledare kan förstå hur du och den grupp du leder påverkas av andras mående.


BUS-Lätt: Jag som ledare

27 - 9 mars 2024

2024-01-27, 2024-02-03, 2024-02-24, 2024-03-09
3 500 kr (2023)

I kursen Jag som ledare ska du få syn på dig själv och varför du tänker och agerar som du gör som ledare. Vad är bra och vad kan ändras? Vad är mina styrkor? När blir styrkan en svaghet? Kursen behandlar ämnen som värdegrund, självledarskap och styrkor.


BUS-Lätt: Medvetet ledarskap

Nya kurstillfällen kommer

I kursen Medvetet ledarskap ställer vi oss följande frågor: Hur kan vi lära oss att bli bättre på att ta vara på våra olikheter, för helhetens bästa? Hur går vi från att vara ett team som tolererar eller kanske respekterar våra olikheter till att på riktigt uppskatta dem och se dem som den fantastiska kraft de är?


BUS-lätt: Vem är det jag leder?

Nya kurstillfällen kommer

I kursen Vem är det jag leder? ges du som leder barn i sång en fantastisk möjlighet att fördjupa dina kunskaper om det växande barnets olika förutsättningar och utvecklingsstadier gällande både kroppen, ”knoppen” och rösten.


BUS-Lätt: Sjunga med tonåringar

Nya kurstillfällen kommer

I kursen Sjunga med ungdomar får du fördjupning i allt från repertoarval, hur man enkelt kan arrangera om repertoar för sin ensemble - men också hur man konkret leder och utvecklar en ungdomskör och får den att växa såväl musikaliskt som socialt.


datum och kursinnehåll kommer inom kort


datum och kursinnehåll kommer inom kort


datum och kursinnehåll kommer inom kort