BUS-lätt: Vem är det jag leder?

Det växande barnet

I kursen Vem är det jag leder? ges du som leder barn i sång en fantastisk möjlighet att fördjupa dina kunskaper om det växande barnets olika förutsättningar och utvecklingsstadier gällande både kroppen, ”knoppen” och rösten. När du förstår dessa kan du bättre forma en metodik och pedagogik som passar just din målgrupp av sjungande barn och unga. Ny eller erfaren körledare eller musiklärare – alla är ni välkomna till denna kurs!

Plats: Kulturfyren Gamla Stan, Svartmangatan 6 G, 1tr, Stockholm

Kursledare: Eva Nivbrant Wedin, professor i rytmik vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm och Maria Lindberg Kransmo, sångpedagog.

Eva är utbildad rytmiklärare, musiklärare och psykologilärare och arbetar som professor vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dessutom medverkar hon vid studiedagar, konferenser och utbildningar av olika slag både i Sverige och internationellt, med särskilt hjärta för Sydafrika. Utöver lärargärningen har hon författat ett antal böcker.

Eva ger föreläsningar, workshops och utbildningar inom:

  • Rytmik
  • Utveckla språket med musik
  • Psykologi
  • Konflikthantering

Mer info: www.nivbrantwedin.se

Kursledare: Maria Lindberg Kransmo, sångpedagog

Maria är en passionerad och mycket uppskattad sångpedagog som älskar att se sina elever växa och utvecklas som sångare och individer. Hennes sångelever är allt från professionella operasångare, musikalartister till sångglada amatörer. Hon brinner för att undervisa om;

  • Den hälsosamma rösten
  • Den växande rösten
  • Röstrehabilitering
  • Olika rösttekniker

Maria är utbildad i USA på University of North Texas, där hon tagit en Master i sångpedagogik och talproblematik. Under de senaste åren har hon varit med och utvecklat BUS-utbildningen. Mer info: www.mlkvoicestudio.com

Övrig info:
Efter varje genomgången kurs erhålls ett kursbevis med detaljerat kursinnehåll. För den som deltagit i samtliga kurser i alla delar utdelas ett BUS-Lätt-diplom. Utbildningsbeviset är av värde för dig som söker tjänster och uppdrag inom barn/ungdomskör-området i Sverige.I materialavgiften ingår frukt, macka, kaffe och te, förutom försäkring och material.

För frågor om kursen, kontakta kursansvarig och projektledare för BUS Academy:
Marie Bejstam på marie@busacademy.se eller 073-909 11 06

Bus Academy Körplantagen
DATUM & AVGIFT

15 – 16 februari 2025

3500 kr

Antal deltagare:

TILL ANMÄLAN

I samarbete med vårt stora nätverk av körledare och föreläsare runtom i Sverige, vill vi på Kulturfyren erbjuda både nya och erfarna ledare kurser för att stärka, bredda, fördjupa och utveckla körledarrollen. Vi vill ge verktyg till dem som strävar efter att bli bra och inspirerande ledare på alla områden; socialt, psykologiskt, sceniskt, musikaliskt och tekniskt.