Miljöpolicy

Om oss

Vi är en kreativ mötesplats i hjärtat av Stockholm. Våra lokaler hittar du på Mäster Olofsgården som ligger på en av stadens äldsta gator i de gamla spännande, medeltida kvarteren i Gamla Stan. Huset tillhörde en gång Sten Sture den äldre som levde i slutet av 1400-talet.

Resan till och från vårt område

Vi uppmuntrar våra besökare att resa kollektivt till i Gamla Stan, och informerar på hemsidan om möjliga resvägar framförallt med tunnelbana men även med båt.

Energi och förbrukning

Vi tänker aktivt på vår energiförbrukning och är måna om att alltid släcka lampor och stänga av elektrisk utrustning när lokalen är tom. Vid nyinköp försöker vi välja energisnåla produkter och vi väljer i möjligaste mån underleverantörer som arbetar miljömedvetet samt försöker påverka dem att förbättra sitt miljöarbete.

Vatten och avlopp 

Vi har snålspolande toaletter och spolar endast ned sådant som hör hemma i ett avlopp.

Avfall

Vi källsorterar i så hög utsträckning vi kan, och arbetar aktivt för att förbättra källsorteringsmöjligheterna i området. Miljöfarligt avfall lämnar vi till återvinningscentral.

Förbrukningsartiklar och råvaror

Vi använder oss i så hög utsträckning som möjligt av miljömärkt förbrukningsmaterial, och varje gång vi ska köpa in en produkt ställer vi oss frågan om det finns ett miljövänligare alternativ. Merparten av våra varor är Kravmärkta, och vi uppmuntrar våra kunder att anlita cateringfirmor med miljöpolicy.

Natur och kultur

Vår verksamhet bedrivs i ett kulturellt och historiskt intressant område, och vi vårdar varsamt våra lokaler samt omgivningar och strävar mot att öppna upp dem för så många besökare som möjligt att ta del av.

Organisation och personal

Vi har en miljöplan som utvärderas årligen, och som all personal ska ta del av. Vi arbetar ständigt på att förbättra vårt miljöarbete och uppmuntrar initiativ i den riktningen.