Miljöpolicy

Resan till och från oss

Vi uppmuntrar våra besökare att resa kollektivt till oss i Gamla Stan och informerar på vår hemsida om möjliga resvägar både med tunnelbana och buss. 

Energi och förbrukning

Vi tänker aktivt på vår energiförbrukning och är måna om att alltid släcka lampor och stänga av elektrisk utrustning när lokalen är tom. Vid nyinköp försöker vi välja energisnåla produkter och vi väljer i möjligaste mån underleverantörer som arbetar miljömedvetet samt försöker påverka dem att förbättra sitt miljöarbete.

Vatten och avlopp 

Vi snålar på vatten i den mån vi kan och sätter inte igång diskmaskinen förrän den är full. På våra toaletter spolar vi endast ned sådant som hör hemma i ett avlopp. 

Avfall

Vi källsorterar i så hög utsträckning som möjligt och lämnar miljöfarligt avfall till återvinningscentral.

Förbrukningsartiklar och råvaror

Vi använder oss i så hög utsträckning som möjligt av miljömärkt förbrukningsmaterial och varje gång vi ska köpa en produkt söker vi efter miljövänliga alternativ.

Merparten av de råvaror vi använder är kravmärkta.

Omgivning och kultur 

Vår verksamhet bedrivs i ett kulturellt och historiskt intressant område och vi vårdar varsamt våra lokaler samt vår omgivning. Vi strävar även efter att våra historiska lokaler skall kunna vara tillgängliga för många besökare och kulturaktörer. 

Organisation och personal

Vi har en miljöplan som utvärderas årligen och som all personal ska ta del av. Vi arbetar ständigt på att förbättra vårt miljöarbete och uppmuntrar initiativ i den riktningen.