BUS-Lätt: Gruppdynamik och professionellt medberoende

Kör Körsång Ledarskap och process

Anna-Lena Forsling från fritidsledarlinjen på Bromma Folkhögskola ger dig kunskap om gruppers utvecklingsstadier och gruppdynamik. Du får verktyg för att skapa en trygg och kreativ miljö för att hjälpa din grupp att utvecklas. Magnus Carlsson, handledare i psykosocialt arbete beskriver vad ett professionellt medberoende är och hur du som ledare kan förstå hur du och den grupp du leder påverkas av andras mående.

Plats: Kulturfyren Gamla Stan, Svartmangatan 6 G, 1tr, Stockholm

Kursledare: Anna-Lena Forsling, lärare på Fritidsledarlinjen på Bromma Folkhögskola och Magnus Carlsson, handledare i psykosocialt arbete

Kursledare: Anna-Lena Forsling

Anna-Lena Forsling arbetar på Bromma Folkhögskola där hon utbildar fritidsledare inom områdena ”grupprocesser” och ”ledarskap”. Hon är även utbildad grupphandledare och handleder olika arbetslag.


Kursledare: Magnus Carlsson

Magnus Carlsson är handledare i psykosocialt arbete. Han är även certifierad drog- och alkoholterapeut och har arbetat inom människovårdande yrken sedan 1996.

Mer info: www.atertaget.com

Efter varje genomgången kurs erhålls ett kursbevis med detaljerat kursinnehåll. För den som deltagit i samtliga kurser i alla delar utdelas ett BUS-Lätt-diplom. Utbildningsbeviset är av värde för dig som söker tjänster och uppdrag inom barn/ungdomskör-området i Sverige. I materialavgiften ingår frukt, macka, kaffe och te, förutom försäkring och material.

För frågor om kursen, kontakta kursansvarig och projektledare för BUS Academy:
Marie Bejstam på marie@busacademy.se eller 073-909 11 06

DATUM & AVGIFT
Nya kurstillfällen kommer

Antal deltagare:

TILL ANMÄLAN

I samarbete med vårt stora nätverk av körledare och föreläsare runtom i Sverige, vill vi på Kulturfyren erbjuda både nya och erfarna ledare kurser för att stärka, bredda, fördjupa och utveckla körledarrollen. Vi vill ge verktyg till dem som strävar efter att bli bra och inspirerande ledare på alla områden; socialt, psykologiskt, sceniskt, musikaliskt och tekniskt.