BUS-Lätt: Gruppdynamik och professionellt medberoende

Anna-Lena Forsling från fritidsledarlinjen på Bromma Folkhögskola ger dig kunskap om gruppers utvecklingsstadier och gruppdynamik. Du får verktyg för att skapa en trygg och kreativ miljö för att hjälpa din grupp att utvecklas. Magnus Carlsson, handledare i psykosocialt arbete beskriver vad ett professionellt medberoende är och hur du som ledare kan förstå hur du och den grupp du leder påverkas av andras mående.

När: 16-17 mars 2024

Plats: Kulturfyren Gamla Stan, Svartmangatan 6 G, 1tr, Stockholm

Pris: 3 500 kr inkl moms (ledare hos Kulturens: 3 000 kr inkl moms)

Kursledare: Anna-Lena Forsling, lärare på Fritidsledarlinjen på Bromma Folkhögskola och Magnus Carlsson, handledare i psykosocialt arbete

Kursledare: Anna-Lena Forsling

Anna-Lena Forsling arbetar på Bromma Folkhögskola där hon utbildar fritidsledare inom områdena ”grupprocesser” och ”ledarskap”. Hon är även utbildad grupphandledare och handleder olika arbetslag.

Kursledare: Magnus Carlsson

Magnus Carlsson är handledare i psykosocialt arbete. Han är även certifierad drog- och alkoholterapeut och har arbetat inom människovårdande yrken sedan 1996.

Mer info: www.atertaget.com

Efter varje genomgången kurs erhålls ett kursbevis med detaljerat kursinnehåll. För den som deltagit i samtliga kurser i alla delar utdelas ett BUS-Lätt-diplom. Utbildningsbeviset är av värde för dig som söker tjänster och uppdrag inom barn/ungdomskör-området i Sverige. Under kursen bjuds det på frukt, macka, kaffe och te.

För frågor om kursen, kontakta kursansvarig och projektledare för BUS Academy: Marie Bejstam på marie@busacademy.se eller 073-909 11 06. För frågor om anmälning, kontakta Kulturens verksamhetsutvecklare inriktning körsång: Gabriel Sjöwall på gabriel.sjowall@kulturens.se eller 070-755 23 30. Kontakta även Gabriel om du är föreningsansluten körledare och vill inleda samarbete med Kulturens för att kunna ta del av subventioneringen för kursen.

Läs mer om våra andra kurser i BUS-Lätt-serien: www.kulturens.se/bus-latt

DATUM & PRIS

16 – 17 mars 2024

3 500 kr inkl moms (ledare hos Kulturens: 3 000 kr inkl moms)

Antal deltagare:

TILL ANMÄLAN

I samarbete med vårt stora nätverk av körledare och föreläsare runtom i Sverige, vill vi på Kulturfyren erbjuda både nya och erfarna ledare kurser för att stärka, bredda, fördjupa och utveckla körledarrollen. Vi vill ge verktyg till dem som strävar efter att bli bra och inspirerande ledare på alla områden; socialt, psykologiskt, sceniskt, musikaliskt och tekniskt.