BUS-Lätt: Jag som ledare

I kursen Jag som ledare ska du få syn på dig själv och varför du tänker och agerar som du gör som ledare. Vad är bra och vad kan ändras? Vad är mina styrkor? När blir styrkan en svaghet? Kursen behandlar ämnen som värdegrund, självledarskap och styrkor.

Kursledare: Anne-Li Marthinussen, sång- och körpedagog samt utbildad ICF-coach.

Anne-Li är utbildad på Kungl. Musikhögskolan i Stockholm till kör- och sångpedagog, men har även läst ledarskap på universitet. Sedan fem år har hon utbildat sig till coach (ICF) och sett hur coachingens verktyg och metoder ger en enorm drivkraft bl a till ledare – både nya i rollen och erfarna. Att använda det coachande förhållningssättet har också blivit en del av den hon är, som lärare, ledare och som människa.

Övrig info:
Efter varje genomgången kurs erhålls ett kursbevis med detaljerat kursinnehåll. För den som deltagit i samtliga kurser i alla delar utdelas ett BUS-Lätt-diplom. Utbildningsbeviset är av värde för dig som söker tjänster och uppdrag inom barn/ungdomskör-området i Sverige. Under kursen bjuds det på frukt, macka, kaffe och te.

För frågor om kursinnehåll, kontakta kursansvarig och projektledare för BUS Academy:
Marie Bejstam på marie@busacademy.se eller 073-909 11 06

För frågor om anmälning, kontakta Kulturens verksamhetsutvecklare körsång:
Gabriel Sjöwall på gabriel.sjowall@kulturens.se eller 070-755 23 30. Kontakta även Gabriel om du är körledare i en förening och vill inleda samarbete med Kulturens för att kunna ta del av subventioneringen för kursen.

Läs mer om våra andra kurser i BUS-Lätt-serien: https://www.kulturens.se/bus-latt/

DATUM & PRIS
Nya kurstillfällen kommer
3 500 kr (2023)

Antal deltagare:

TILL ANMÄLAN

I samarbete med vårt stora nätverk av körledare och föreläsare runtom i Sverige, vill vi på Kulturfyren erbjuda både nya och erfarna ledare kurser för att stärka, bredda, fördjupa och utveckla körledarrollen. Vi vill ge verktyg till dem som strävar efter att bli bra och inspirerande ledare på alla områden; socialt, psykologiskt, sceniskt, musikaliskt och tekniskt.