BUS-Lätt: Sjunga med barn 7-12 år

BUS Academy

metodik, repertoar, dirigering I Sjunga med barn 7-12 år får du repertoartips, metodiktips och en god portion inspiration i hur du leder en barngrupp och planerar en repetition. Kursen behandlar ämnen som repertoar i olika genrer, dirigeringstekniker och metodik. Plats: Kulturfyren Gamla Stan, Svartmangatan 6 G, 1tr, Stockholm Kursledare: Musiklärarna och körpedagogerna Charlotte Rider och … Läs mer

BUS-Lätt: Gruppdynamik och professionellt medberoende

Kör Körsång Ledarskap och process Anna-Lena Forsling från fritidsledarlinjen på Bromma Folkhögskola ger dig kunskap om gruppers utvecklingsstadier och gruppdynamik. Du får verktyg för att skapa en trygg och kreativ miljö för att hjälpa din grupp att utvecklas. Magnus Carlsson, handledare i psykosocialt arbete beskriver vad ett professionellt medberoende är och hur du som ledare … Läs mer

BUS-lätt: Vem är det jag leder?

Det växande barnet I kursen Vem är det jag leder? ges du som leder barn i sång en fantastisk möjlighet att fördjupa dina kunskaper om det växande barnets olika förutsättningar och utvecklingsstadier gällande både kroppen, ”knoppen” och rösten. När du förstår dessa kan du bättre forma en metodik och pedagogik som passar just din målgrupp … Läs mer

BUS-Lätt: Medvetet ledarskap

Att möta allas behov I kursen Medvetet ledarskap ställer vi oss följande frågor: Hur kan vi lära oss att bli bättre på att ta vara på våra olikheter, för helhetens bästa? Hur går vi från att vara ett team som tolererar eller kanske respekterar våra olikheter till att på riktigt uppskatta dem och se dem … Läs mer

BUS-Lätt: Jag som ledare

Hållbart ledarskap I kursen Jag som ledare ska du få syn på dig själv och varför du tänker och agerar som du gör i ditt ledarskap. Vad är bra och vad kan utvecklas? Vad är mina styrkor? När blir styrkan en utmaning och hur arbetar jag med det viktigaste redskapet ”jag själv”? Kursen behandlar ämnen … Läs mer

BUS-Lätt: Sjunga med tonåringar

metodik, repertoar, dirigering I kursen Sjunga med ungdomar får du fördjupning i allt från repertoarval, hur man enkelt kan arrangera om repertoar för sin ensemble – men också hur man konkret leder och utvecklar en ungdomskör och får den att växa såväl musikaliskt som socialt. Plats: Kulturfyren Gamla Stan, Svartmangatan 6 G, 1tr, Stockholm Kursledare: … Läs mer

Musikalisk interpretation

Här jobbar vi med scenisk gestaltning, interpretation, hur man får liv i låten och hur man får fram undertexterna. Allt för att göra sången intressant för mottagaren