Musikalisk interpretation

Här jobbar vi med scenisk gestaltning, interpretation, hur man får liv i sången och hur man får fram undertexterna. Allt för att göra sången mer intressant för mottagaren.

Kursen riktar sig till dig med större sångerfarenhet och som önskar utveckla din förmåga att på ett bättre sätt kunna nå fram till din åhörare.

Vi jobbar med konkreta verktyg som Wesley Balk-teknik, ansiktsövningar samt rörelseövningar specifikt för händer och armar. Du får också lära dig ett enkelt och konkret arbetssätt att ta dig an en sångtext, för att kunna levandegöra den. Om kompositörens intentioner, musikaliskt och dynamiskt uttryck och vilka friheter vi som uttolkare har, finns det många tankar kring. Vad är relevant för just din tolkning?

Kursen består av föreläsningar, masterclass och personlig coachning. Under positiv och inspirerande ledning leker, jobbar och utforskar vi röstens och kroppens möjligheter.

DATUM & AVGIFT

Antal deltagare: 10

TILL ANMÄLAN

Sångpedagog Maria Lindberg Kransmo, har en fantastisk förmåga att med sin stora kompetens, erfarenhet och positiva attityd inspirera varje deltagare och få var och en att växa både musikaliskt, tekniskt och personligt. Hon har jobbat och studerat 16 år i USA och jobbar numera, efter 9 år på Balettakademien i Göteborg, på Kungl. Musikhögskolan och BUS Academy i Stockholm samt som gästlärare på Högskolan för Scen och Musik i Göteborg. Nya forskningsrön, funktion och tradition vävs ihop till en genomgripande pedagogik som är praktiskt användbar inom de flesta musikgenrer.