BUS-Lätt: Sjunga med barn 7-12 år

BUS Academy

metodik, repertoar, dirigering I Sjunga med barn 7-12 år får du repertoartips, metodiktips och en god portion inspiration i hur du leder en barngrupp och planerar en repetition. Kursen behandlar ämnen som repertoar i olika genrer, dirigeringstekniker och metodik. Plats: Kulturfyren Gamla Stan, Svartmangatan 6 G, 1tr, Stockholm Kursledare: Musiklärarna och körpedagogerna Charlotte Rider och … Läs mer

BUS-Lätt: Jag som ledare 9-10 september

I kursen Jag som ledare ska du få syn på dig själv och varför du tänker och agerar som du gör som ledare. Vad är bra och vad kan ändras? Vad är mina styrkor? När blir styrkan en svaghet? Kursen behandlar ämnen som värdegrund, självledarskap och styrkor.

BUS-Lätt: Gruppdynamik och professionellt medberoende

Kör Körsång Ledarskap och process Anna-Lena Forsling från fritidsledarlinjen på Bromma Folkhögskola ger dig kunskap om gruppers utvecklingsstadier och gruppdynamik. Du får verktyg för att skapa en trygg och kreativ miljö för att hjälpa din grupp att utvecklas. Magnus Carlsson, handledare i psykosocialt arbete beskriver vad ett professionellt medberoende är och hur du som ledare … Läs mer

BUS-lätt: Vem är det jag leder?

Det växande barnet I kursen Vem är det jag leder? ges du som leder barn i sång en fantastisk möjlighet att fördjupa dina kunskaper om det växande barnets olika förutsättningar och utvecklingsstadier gällande både kroppen, ”knoppen” och rösten. När du förstår dessa kan du bättre forma en metodik och pedagogik som passar just din målgrupp … Läs mer

BUS-Lätt: Medvetet ledarskap

Att möta allas behov I kursen Medvetet ledarskap ställer vi oss följande frågor: Hur kan vi lära oss att bli bättre på att ta vara på våra olikheter, för helhetens bästa? Hur går vi från att vara ett team som tolererar eller kanske respekterar våra olikheter till att på riktigt uppskatta dem och se dem … Läs mer