BUS-Lätt kurs

BUS-Lätt – kortkurser för dig som leder barn och unga i körsång

Barn- och ungdomskörledarutbildning i Sverige (BUS)

BUS-Lätt är en unik kursserie speciellt framtagen av BUS Academy och Kulturens Bildningsverksamhet, för dig som vill utveckla de kompetenser som behövs för att leda just barn och ungdomar i körsång. Kursserien sträcker sig över tre år med totalt nio kurser. Under läsåret 2022/2023 erbjuds Del A med tre kurser. Du som kursdeltagare är välkommen att delta i enstaka kurser efter behov eller fullfölja hela programmet och få ett BUS-Lätt-diplom.

På BUS-Lätt får du fördjupad kunskap om repertoaranpassning, metodik, den växande rösten, utvecklingspsykologi och din egen roll som ledare. Kursledarna är erfarna, professionella och mycket inspirerande körpedagoger, sångpedagoger, rytmikpedagoger och ledarcoacher.

De tre huvudfokusområdena är:

  • Jag som ledare – självkännedom, ledarskap, projektledning, entreprenörskap
  • Barn och ungdomar – utvecklingspsykologi, gruppdynamik, didaktik, den växande rösten
  • Sjunga med unga – repertoar, metodik/didaktik, dirigering

Läsår 2022/2023 erbjuds Del A som innehåller tre kurser:

Kurs 1 Sjunga med barn 7-12 år | 24-25 september 2022

Kurs 2 Vem är det jag leder? | 14-15 januari 2023

Kurs 3 Jag som ledare | 25-26 mars 2023

Läsår 2023/2024 planeras Del A och B

Läsår 2024/2025 planeras Del A, B och C

ANMÄL DIG PÅ KULTURENS.SE

För frågor om kursen, kontakta kursansvarig och projektledare för BUS Academy: Marie Bejstam på marie@busacademy.se eller 073-909 11 06

För frågor om anmälning, kontakta Kulturens genreutvecklare inom körsång: Gabriel Sjöwall på gabriel.sjowall@kulturens.se eller 070-755 23 30. Kontakta även Gabriel om du är föreningsansluten körledare och vill inleda samarbete med Kulturens för att kunna ta del av subventioneringen för kursen.

BUS-Lätt kursserie:

bus-latt-kurs-program