Skeppsholmslägren

Skeppsholmslägren är en samling kultur- och friluftsläger för barn och unga från alla delar av Stockholm med omnejd. 

Lägren har olika teman där deltagarna får djupdyka i olika konstarter och testa på metoder på ett lekfullt och roligt sätt.

Vi tar barnen och ungdomarna på fullaste allvar i skapande och lek men gör det med största glädje och värme. Lägren leds av pedagoger med specialisering inom sitt respektive område (konst, filosofi, teater, kör, friluft).

En av tankarna med Skeppsholmslägren är att barn från Stockholms alla delar ska ha möjlighet att mötas i gemensamma intressen och få kompisar i olika delar av stan och dess förorter. Lägren på Skeppsholmen och i Gamla Stan är lika mycket till för barn från Botkyrka, Tensta och andra ytterförorter som lägren i Botkyrka är till för barn från innerstaden och närförorter.

Vi har också en glidande skala på lägeravgiften så att alla oavsett inkomst ska ha möjlighet att anmäla sina barn.

13 – 16 juni 2022

9-13 år

Friluftsläger 1

Information om årets Friluftsläger kommer uppdateras så fort vi har all info. Anmälan öppnas i februari 2022.

20 – 23 juni 2022

9-13 år

Friluftsläger 2

Information om årets Friluftsläger kommer uppdateras så fort vi har all info. Anmälan öppnas i februari 2022.

20 – 23 juni 2022

9-13 år

Körläger

Information om årets Körläger kommer uppdateras så fort vi har all info. Anmälan öppnas i februari 2022.

14 – 17 juni 2022

9-13 år

Konstläger

Information om årets Konstläger kommer uppdateras så fort vi har all info. Anmälan öppnas i februari 2022.

1 – 4 augusti 2022

13-19 år

Konst och filosofiläger

Information om årets Konst- och Filosofiläger kommer uppdateras så fort vi har all info. Anmälan öppnas i februari 2022.

1 – 4 augusti 2022

9-13 år

Teaterläger 1-4 augusti

Anmälan öppnas i februari 2022. Årets tema är folksagor från hela världen. Under dagarna blandar vi improvisationsövningar med manusarbete. Sista dage…

8 – 11 augusti 2022

13-19 år

Teaterläger 8-11 augusti

Under årets läger kommer vi att utforska sagor från hela världen. Under dagarna blandar vi improvisationsövningar med manusarbete. Vi arbetar speciell…

Lägeravgift

De differentierade priserna är till för att barn med olika ekonomiska förutsättningar ska ha möjlighet att gå på Skeppsholmslägren.

Nedanför är en rekommendationsskala för lägeravgifterna. Vi ber er som har möjlighet att betala mer än rekommenderat att göra det, den egentliga kostnaden per barn/ läger är ca 2800 kr.

Skalan utgår från total hushållsinkomst brutto:

Kr/mån Rekommenderad lägeravgift/barn
> 60.000 kr 2200 kr / barn
50-60.000 kr 1800 kr / barn
40-50.000 kr 1400 kr / barn
30-40.000 kr 900 kr / barn
< 30.000 kr 400 kr / barn

Om lägren måste ställas in på grund av pandemin så återbetalas anmälningsavgiften minus 200kr.

Kontakt

Elsa Sundin
elsa@kulturfyren.se
070-780 14 90

Skeppsholmlägrens nyhetsbrev