Susanna Blomé

Susanna Blomé

Susanna Blomé

Susanna Blomé, museipedagog och VR-producent som just nu jobbar som antikvarie på Eskilstuna stadsmuseum.
Arbetar praktiskt och digitalt med rumslig gestaltning i utställningar och 360-reportage.