Elsa Sundin

Elsa Sundin

Elsa Sundin

Frilansande sångerska, körledare och vokalarrangör.
Min arbetstid spenderas mest med min vokalgrupp DAIS och med popkörerna på Vocal House. Jag har tidigare jobbat som lägerproducent för alla Skeppsholmslägren, men finns nu kvar som pedagog på körlägret.
Jag har pluggat musik i många år och älskar att sjunga själv, älskar att leda andra i sång och älskar att sjunga tillsammans med andra. Att få vara med och väcka detta intresse hos andra och att se, likaväl barn som vuxna, utvecklas och att våga hitta sin egen röst och sitt eget uttryck – Det är stort!