Bygg din röst

I denna kurs får du möjlighet att rent tekniskt förstå dig på din egen röst och hur du kan använda rösten i olika genres. Du får verktyg som hjälper dig att sjunga på ett hälsosamt sätt, så att rösten håller över tid.

Även en sångare måste förhålla sig till fysikens lagar. Vad är myt och vad är verklighet när det gäller sång? Utifrån dina sångvanor, får du konkreta verktyg för att nå de musikaliska mål som du vill uppnå i kombination med den kapacitet som ditt personliga instrument tillåter. Varje röst är unik i sin timbre.

Hur förädlar vi ditt sångintrument för de genrer du vill sjunga? Vad är överförbart mellan olika stilar och vad är genrespecifikt? Vad är skillnaden på att sjunga starkt kontra sjung stort? Hur kan du få din akustik i kroppen att hjälpa dig så att du får en ”hävstångseffekt” på ditt sångljud? Det vill säga, stor effekt med liten ansträngning.

Kursen består av föreläsningar, gemensamma workshops och masterclassundervisning.

DATUM & AVGIFT
Nya kurstillfällen kommer
2 800 kr (2023)

Antal deltagare: 10

TILL ANMÄLAN

Sångpedagog Maria Lindberg Kransmo, har en fantastisk förmåga att med sin stora kompetens, erfarenhet och positiva attityd inspirera varje deltagare och få var och en att växa både musikaliskt, tekniskt och personligt. Hon har jobbat och studerat 16 år i USA och jobbar numera, efter 9 år på Balettakademien i Göteborg, på Kungl. Musikhögskolan och BUS Academy i Stockholm samt som gästlärare på Högskolan för Scen och Musik i Göteborg. Nya forskningsrön, funktion och tradition vävs ihop till en genomgripande pedagogik som är praktiskt användbar inom de flesta musikgenrer.