BUS Academy

BUS Academy

NY UNIK KÖRLEDARUTBILDNING

En unik körledarutbildning för dig som med körsång vill verka bland barn och ungdomar i dagens Sverige.

En utbildning som erbjuder mångfald, hög kvalité, genre-bredd, ny kreativ pedagogik och metodik, fördjupad kunskap om just barn och ungas specifika styrkor och behov samt träning i projektledning och entreprenörskap.

I denna utbildning möter du flera av Sveriges mest erfarna och inspirerande körledare, lärare och föreläsare.

För dig som är 18-25 år

Ettårig folkhögskolekurs

Info: busacademy.se

BusAcademy på Facebook

Sista anmälningsdag 2 juni

Ansökningsprov 5 juni

Kursstart 17 augusti

BUS Academy

 

 


BusAcademy