Välkommen att hänga konst på Kulturfyren!

Ladda ner sidan som pdf
Ladda ner sidan som pdf
Konstutställning/galleri

Eftersom alla konstutställningar sker inom ramen för Kulturfyrens kulturaktiviteter, får du som konstnär ett kraftigt rabatterat lokalpris på 3000 kr per dag istället för det kommersiella priset som för lokalen är 27 700 kr per dag. Du betalar 3000 för varje dag som lokalerna (400 kvm) nyttjas/blockeras, till exempel vid hängning, vernissage och nedmontering. Vanligen landar slutsumman i liknande fall på 9000 kr. Om man önskar ytterligare utställningsdagar då man är ensam om utrymmena, betalar man ytterligare 3000 kr per dag. Vill man låta konsten hänga, men inte hålla galleri utan låta Kulturfyrens verksamhet fortlöpa som vanligt, kostar det ingenting att låta konsten hänga kvar och exponeras för den kundkretsen. OBS! Vi tar ingen provision på konstnärens sålda verk.

Hängning av konsten – ditt eget ansvar

När du hänger konst på Kulturfyren ansvarar du själv och dina medarbetare för själva hängningen. Till din hjälp för planering och hängning finns planritningar och väggritningar på lokalerna. I nästan samtliga utrymmen finns tavellister. I största möjliga mån vill vi på Kulturfyren att dessa används istället för att spika i väggen. Om det önskas spikas i väggen skall det ske i samråd med Kulturfyren.
Det finns även tavelkrokar och linor att låna. Det finns en liten stege och en större stege.

Nedmontering av konsten – ditt eget ansvar

Konstnären och dina egna medarbetare ansvarar själva för nedmonteringen av konsten samt återställandet av loken, d.v.s. möblemang och ev. spackling och målning.

Värdskap vid vernissage och galleri – ditt eget ansvar

Konstnären alt konstföreningen ansvarar själv för värdskapet och ordnandet av vernissage och galleri och får därmed även låna egen nyckel och tillfällig larmkod till Kulturfyren under uthyrningsperioden.

Ljusteknik – Kulturfyrens ansvar

På nedervåningen finner du Havet, Foajén och Kajutan (cafédelen) och där finns spotlights. I Havet finns även en ljusmixer. Dessa armaturer och ljusmixer får endast hanteras av behörig personal på
Kulturfyren alternativt av konstkund efter instruktionsgenomgång av Kulturfyrens personal. På övervåningen finner du Båtlåten och Galleri Fyrverkeri och där finns för närvarande ingen ljusteknik
utan endast allmänt ljus.

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”26″ override_thumbnail_settings=”1″ thumbnail_width=”200″ thumbnail_height=”160″ thumbnail_crop=”0″ images_per_page=”20″ number_of_columns=”0″ ajax_pagination=”0″ show_all_in_lightbox=”0″ use_imagebrowser_effect=”0″ show_slideshow_link=”0″ slideshow_link_text=”[Show as slideshow]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails”]

Marknadsföring

Kulturfyrens del av marknadsföringen för konst-eventet består i att lägga upp vernissagen som ett event på vår hemsida www.kulturfyren.se, affischera på Skeppsholmen samt marknadsföra eventet på vår Facebooksida ”Kulturfyren, Skeppsholmen” som har drygt 900 följare och oftast når ut till 900-3000 facebookanvändare. Kulturfyren annonserar även eventet i månadsbrevet som når ca 1000 personer. I vissa fall kan vi även trycka enklare affischer i A3-format till en kostnad av 10 kr per affisch. Vår professionella grafiska fromgivare kan hjälpa er med affischen till en kostnad av 700 kr per timme (normal tidsåtgång ca 2-3 timmar). Konstutställaren skall i sin tur alltid ha med Kulturfyrens logotype i all marknadsföring för eventet. Logotypen finns att hämta på www.kulturfyren.se under rubriken ”OM KULTURFYREN”.

Vi önskar även att ni har med studieförbundet BILDAs logotype. När de står med som medarrangör i aktiviteter som händer på Kulturfyren, kan de rapportera det som ett BILDAevent. Utifrån den rapporteringen kan de få visst statligt stöd som de i sin tur tilldelar våra barn- och ungdoms-kultur-aktiviteter t.ex konst-läger för barn (Skeppsholmslägret). Så bara genom att ta med deras logotype stöttar just ditt/ert event vårt barn- och ungdomsarbete.

För att Kulturfyren skall kunna marknadsföra eventet/utställningen skall tillbörlig information om eventet och/eller konstnären samt foton på konst och konstnärer tillhandahållas konstansvarige Caroline Pehrson caroline@kulturfyren.se senast sista veckan i månaden innan eventet sker.

Dokumentation
Kulturfyren förbehåller sig rätten att själva dokumentera eller ta del av konstnärens egen dokumentation av eventet för allmän publicering i Kulturfyrens marknadföringssammanhang
(såsom t.ex. hemsida, Facebook och nyhetsbrev)

Lokalerna och kontaktpersoner
I Kulturfyren får enligt brandskyddsmyndigheten maximalt 150 personer vistas samtidigt.
Har du som arrangör inte enligt kontrakt beställt professionellt städ (1700 kr) ansvarar du själv för att Kulturfyrens lokaler varje dag städas. Om det under uthyrningsperioden uppstår problem med lokalerna, kontakta lokalbokningsansvarige Charlotte Rider charlotte@kulturfyren.se 0709-223563.Vid akut situation (såsom tex brand) ring 112.

Försäkring
Kulturfyrens försäkring täcker själva huset, dock ansvarar du som konstnär själv för din egen konst. Du som konstnär och huvudarrangör ansvarar även för återställande av lokalerna (inklusive ljussättning) till ursprungligt skick och så även vid eventuell åverkan på hus eller inventarier (gäller för alla uthyrningar).

Bildkrokar, skenor och att hänga tavlor

konstuthyrning8
Max 4kg bärkraft. Bildkroken trär du på perlonlinan. Nu kan du enkelt hänga din tavla i önskad höjd. Kulturfyren har 9 st (värde 25 kr/st)
konstuthyrning9
En bildkrok som är självlåsande och mycket enkel och smidig att jobba med. Du behöver inte skruva på denna krok, du höjer kroken genom att ta tag i den och föra den uppåt. Sänker den genom att pressa överdelen på kroken neråt så du trycker ihop fjädrermekanismen, när du släpper låsringen låser den sig i igen. Max 12 -15 kg bärkraft. Bildkroken trär du på perlonlinan eller stålwiren.
Kulturfyren har 20 st (värde 50 kr/st)
konstuthyrning10
En bildkrok som är självlåsande och mycket enkel och smidig att jobba med. Du behöver inte skruva på denna krok, du höjer kroken genom att ta tag i den och föra den uppåt. Sänker den genom att pressa sidan på kroken inåt så du trycker ihop fjädrermekanismen, när du släpper fjädern låser den sig i igen. Max 12 -15 kg bärkraft.
Bildkroken trär du på perlonlinan eller stålwiren. Kulturfyren har 37 st (värde 65 kr/st)
konstuthyrning11
Transparent perlontråd med ögla. 2mm/200cm. I stället för fisklinor som blir sköra och går av. För att hänga din tavla på linan behöver du en bildkrok som du trär på perlonlinan. Här på sidan kan du välja krok efter tyngden på din tavla. Belastning 5kg.
Kulturfyren har 64 st (värde 45 kr/st).

Att hänga tavlor
(Mer info. om krokar, linor, lister och tavelhängning hittar du på www.kram.se)

Det är dina tavlor och andra objekt som skall exponeras, tillsammans med rummet och belysningen. Visa dina bilder för andra och gör det på ditt sätt.

Det finns inga regler, tavlor behöver inte hänga jämnt i under- eller överkant, inte heller måste tavlorna hänga i höjd med ögonen på en stående man av medellängd. Det finns inga regler för att hänga tavlor. En del platser kan dock skada bilderna, tex om en bild hänger i direkt solljus eller att den exponeras av en värmekälla som ett element eller levande ljus.

Du kan dock ha i åtanke hur ljuset faller in i rummet dagtid och att det ”väger jämt” i rummet, dvs inte överbelamrat på en vägg och tomt på en annan. I den mån det är möjligt är det bra om tavlan har ljuskällor från två håll, så undviker du onödig skuggbildning.

Ibland är det snyggt när färger går ton i ton andra gånger kan konstrast mellan färger skapa spänning. Det är ditt sätt att se färger och hur du upplever färgernas reaktioner sinsemellan som skall avgöra placeringen. Bilder är mer än färgade fält. Innehållet har olika betydelse för oss. Kanske är det snarare vad bilden betyder för dig som gör att du hänger den på en framträdande plats i rummet än vad dess färg och formmässiga relation till övrigt skulle placera den.

Linor & krokar?

Hur många linor och krokar behöver jag? Vi rekommenderar att du använder två linor och två krokar per tavla. På så sätt undviker du att tavlan ”faller ut” ifrån väggen. Om du har mindre tavlor (under 40 x 50 cm) kan det räcka med en tråd och en krok per tavla. Ett annat sätt att hänga/gruppera flera tavlor kan vara att använda två perlonlinor och sex bildkrokar.
På så sätt kan du hänga en rad med tre tavlor vertikalt på väggen. OBS! Använd INTE fisklina, den går lätt av.

Varför två linor till en lite större tavla?

Vi rekommenderar som sagt att du använder två linor och två krokar per tavla. På så sätt undviker du att tavlan ”faller ut” ifrån väggen. Du kan oftast fästa bildkrokarna i tavlans öglor. Skensystem innebär att tavlan hänger ”från taket” och inte ”på väggen” som fallet blir med en “vanlig spik”. Tycker du att tavlans överdel tippar ut för mycket så kolla att tavlans egen ståltråd är så rak som möjligt, om du hängt bildkroken i denna, samt att linan är fäst max en tredjedel från ovandelen av tavlan. Detta motverkar “tippningen”. Ju högre fästpunkt för linorna du har på tavlan, desto mindre blir lutningen ut från väggen.

Hur väljer jag bildkrok?
Du låter tyngden på din tavla avgöra vilken krok du skall använda. Hänger du om ofta bör du välja den självlåsande kroken med en fjäder i stället för den lilla med skruv. Det går extremt snabbt att få rätt höjd på tavlan med denna krok med lite träning. Du spar mycket tid på hängningen!

Lycka till!