Körläger

På körlägret blandar vi sång, musik och lek och utforskar många olika genrer tillsammans med barnen. Vi fokuserar på att sjunga tillsammans och ger även möjlighet, för den som vill, att testa på hur det är att vara solist med en stor kör bakom sig.

Vi tycker att sång ska vara roligt och kreativt och gillar att utmana oss i att se vad rösten kan skapa. Hur gör vi för att det ska svänga? Hur ändrar jag min röst till olika genrer? Hur gör vi för att sjunga i olika stämmor?

Utanför körpassen har vi fantastiska fritidsledare som leker, pysslar och umgås med barnen.

Under en av dagarna bjuds lägerdeltagarna till ArkDes museum där de får möta en konstpedagog som gör en workshop med barnen.

I slutet av veckan bjuds familjen in till en konsert, där ni får ta del av vad barnen har gjort under lägerveckan.

Plats: Skeppsholmens Folkhögskola https://skeppsholmensfolkhogskola.se/
Tid: 9.00-16.00

Mer info kommer när lägret närmar sig i sommar

Datum för 2024 kommer

9-13 år

Tid: 9.00-16.00

Lägret är nu fullsatt

Pedagoger

Lisen Thersthol

Frilansande sångerska, körledare och pianostämmare. Jag jobbar som sångerska i min vokalgrupp DAIS tillsammans med Elsa, leder barnkörer i Kulturfyrens projekt Stora Skolkörfestivalen och resterande tid tar jag uppdrag som pianostämmare/pianotekninker. Jag var med som pedagog på körlägret förra året och ser så mycket fram emot att vara med igen! Jag älskar att hitta nya vägar för att hjälpa andra att förstå och utvecklas. Jag älskar att komma åt lekfullheten i musiken och tycker att det är som roligast när man får sjunga kravlöst, tillsammans leka fram något som blir vackert.

Elsa Sundin

Frilansande sångerska, körledare och vokalarrangör.
Min arbetstid spenderas mest med min vokalgrupp DAIS och med popkörerna på Vocal House. Jag har tidigare jobbat som lägerproducent för alla Skeppsholmslägren, men finns nu kvar som pedagog på körlägret.
Jag har pluggat musik i många år och älskar att sjunga själv, älskar att leda andra i sång och älskar att sjunga tillsammans med andra. Att få vara med och väcka detta intresse hos andra och att se, likaväl barn som vuxna, utvecklas och att våga hitta sin egen röst och sitt eget uttryck – Det är stort!

DATUM

Datum för 2024 kommer

PLATS

Skeppsholmens folkhögskola, Slupskjulsvägen 12, 111 49 Stockholm

Lägeravgift

De differentierade priserna är till för att barn med olika ekonomiska förutsättningar ska ha möjlighet att gå på Skeppsholmslägren.

Nedanför är en rekommendationsskala för lägeravgifterna. Vi ber er som har möjlighet att betala mer än rekommenderat att göra det, den egentliga kostnaden per barn/ läger är ca 3200 kr.

Skalan utgår från total hushållsinkomst brutto:

Kr/månRekommenderad lägeravgift/barn
> 60.000 kr2400 kr / barn
50-60.000 kr1950 kr / barn
40-50.000 kr1600 kr / barn
30-40.000 kr1100 kr / barn
< 30.000 kr500 kr / barn

Anmälan är bindande, men att vid uppvisande av läkarintyg vid sjukdom kan beloppet förutom 400 kr i administrationsavgift betalas tillbaka.

Sponsor

Ge alla barn samma chans!
Till nya vänner från nya områden
Till kulturell utveckling
Till något roligt att se fram emot på sommaren

Du kan göra skillnad för barn som annars inte har möjlighet!
(Produktionskostnad för lägren ligger på runt 3200 kr/barn)