Konst och filosofiläger

Det femte elementet (De fem elementen)

I det sjunde året av konst- och filosofilägret kommer vi skapa skulpturer med mosaik och måla självporträtt inspirerat av ikonmåleri. För inspiration kommer vi se konst av Nikki de Saint Phalle, Henri Matisse, Ivan Aguéli, Hilma af Klint, Andrei Rublev och gå till den nya utställningen “Who are you really?” av Jeppe Hein som visas på Moderna Museet.

Vi filosoferar i grupper om hur allt som existerar kan växa och finnas i form av olika element men också vad som är sant. Några inspirationskällor hittar vi hos livsvisdom från Thích Nhất Hạnh och olika spännande filosofer från Grekland, Kina och Indien. En stor del av tiden är vi utomhus i solen och skapar, filosoferar och yogar tillsammans!

Som vanligt behövs inga förkunskaper i vare sig filosofi eller konst.

Varmt välkomna!
Jessica och Adam


Det femte elementet

“The miracle is to walk on the green earth, dwelling deeply in the present moment and feeling truly alive. ”

— Thích Nhất Hạnh

Genom tiderna har människan behövt bilder för att förstå sig själva och den värld vi lever i. Hur är vi sammanflätade med naturen, växterna, djuren och stjärnorna? I år dyker vi in i dessa bilder genom att utforska de fem elementen på olika sätt! Vad är egentligen ett element? Hur lever vattnet, elden, jorden och vinden inombords och i världen? Vilka sidor av tillvaron speglas i de här krafterna på gott och ont? Och vad är egentligen det femte elementet?

Jord Luft Eld och Vatten har i olika kulturer använts som metaforer för de byggstenar som utgör vår värld. Det femte elementet kallas ibland Etern, Rymden eller Kärleken. I tomrummen finner vi också stillheten, att bara få vara och att lyssna inåt. Kanske har vi idag i världen extra behov av detta när vi i lång tid nu har blivit mätta på prestation, konsumtion och information. Så, i årets konst – och filosofiläger vill vi bjuda in er till möjligheten att dyka in i den inre rymden och världsalltet!

Vi utforskar t ex idéer från Indien om elementens närvaro i formen av energicenter (Chakran) och kopplar samman det med spännande uråldrig kunskap i Tarotkort. Vi låter det femte elementet hjälpa oss att lyssna in i dessa mystiska utrymmen och finna personliga och universella “svar”, eller kanske snarare vidare frågeställningar.

På Moderna Museet hämtar vi inspiration från en aktuell utställning av Jeppe Hein som just intresserar sig för utforskandet av vår identitet i relation till andlighet. Konstnärerna Henri Matisse och Nikki De Saint Phalle utgör också ett avstamp för vårt experimenterande med material och konstnärliga idéer relaterat till vårt tema. Ivan Aguéli, Hilma af Klint och Andrei Rublev ger oss en väg till färgernas magi och förmågan att fånga det osynliga både för måleri och skulptur! Vi dyker särskilt in i färglära och hur vi både abstrakt och figurativt kan gestalta olika elementära krafter för att fånga en del av den vi är och kanske lära oss något nytt om hur vi ser på världen.

Vi kanske också yogar och mediterar som ett sätt att hitta in i Etern och Rymden i oss själva och självklart filosoferar vi kontinuerligt i vår sedvanliga väv av konst och filosofi. Skapandet sker såväl i samtal som med pensel och penna, och på samma sätt filosoferar vi inte bara genom ord, utan även i färg och form. Och som vanligt behövs inga förkunskaper i filosofi eller konst för att delta!

Vi kommer i filosofin både i loggbok och i filosofiska samtal utforska sanning och existens på olika sätt. Vad betyder det egentligen att något är sant och spelar det någon roll? Hur kan vi hitta vår egen sanning? Filosofen Sören Kierkegaard sade en gång att det handlar om att hitta en sanning som är värd att leva och dö för. Hur gör man det? Och i en värld där numera allt och ingenting kan verka som sant, hur navigerar vi på ett klokt sätt? Vi kommer inspireras av Giordano Bruno, Thích Nhất Hạnh och Aristoteles m fl. Vi kommer också utforska vad som gör något levande och vad livet är för någonting! Hur förstod de ”för-sokratiska” filosoferna i Grekland, eller de indiska och kinesiska filosoferna sig på tillvarons grund? Vad kan vi än idag lära oss av att blicka in i dessa eviga frågor om vilka vi är, vad som får världen att existera och vart vi är på väg…

Varmt välkomna till 4 dagar skapande och filosoferande samvaro på sommarlovet!

2 – 5 augusti

13-19 år

Dagläger, tider kommer uppdateras

Pedagoger

Jessica Eldenstjärna

Jessica Eldenstjärna är konstnär, dipl. uttryckande konstterapeut och konstpedagog. Jessica har sedan 2011 arbetat och utvecklat konstprojekt för Moderna Museet och Kulturfyren för alla åldrar. Hon driver även ett center för holistisk hälsa och håller sedan 2019 konstterapeutiska workshops för Barncancerfondens vuxna deltagare. I sitt konstnärsskap gestaltar hon det själsliga och existentiella utifrån bl.a mytologi, mysticism och meditation. Läs mer här: www.jessicaeldenstjarna.se och www.jessicaeldenstjarna.bigcartel.com

Adam Wallenberg

Adam Wallenberg är konstnär, filosofisk praktiker, konstpedagog och lärare.
Han har arbetat med filosofiska samtal sedan 2013. Adam arbetar på Moderna museet och på ArtPlatform AB med konstpedagogik och filosofisk praxis. Han brinner för att skapa existentiella rum i samhället för alla, oavsett ålder och bakgrund. I hans konst utforskar han filosofiska och existentiella frågor och ämnen genom dialogprocesser, skulptur, videoinstallationer och “glitchcollage”, ofta med inspiration från religiösa bildvärldar.
Läs mer här: www.amon-art.com

DATUM

2 – 5 augusti 2022

KONTAKT

Elsa Sundin
070-780 14 90

PLATS

ArkDes, Exercisplan 4, 111 49 Stockholm

Lägeravgift

De differentierade priserna är till för att barn med olika ekonomiska förutsättningar ska ha möjlighet att gå på Skeppsholmslägren.

Nedanför är en rekommendationsskala för lägeravgifterna. Vi ber er som har möjlighet att betala mer än rekommenderat att göra det, den egentliga kostnaden per barn/ läger är ca 2800 kr.

Skalan utgår från total hushållsinkomst brutto:

Kr/månRekommenderad lägeravgift/barn
> 60.000 kr2300 kr / barn
50-60.000 kr1900 kr / barn
<30-50.000 kr1500 kr / barn

Anmälan är bindande, men att vid uppvisande av läkarintyg vid sjukdom kan beloppet förutom 400 kr i administrationsavgift betalas tillbaka.

Sponsor

Ge alla barn samma chans!
Till nya vänner från nya områden
Till kulturell utveckling
Till något roligt att se fram emot på sommaren

Du kan göra skillnad för barn som annars inte har möjlighet!
(Produktionskostnad för lägren ligger på runt 3000 kr/barn)

Detta formulär är inte längre tillgängligt.