BUS-Lätt, Del A – kurs 2: Vem är det jag leder?

Kortkurser för dig som leder barn och unga i körsång

BUS-Lätt är en unik kursserie speciellt framtagen av BUS Academy och Kulturens Bildningsverksamhet, för dig som vill utveckla de kompetenser som behövs för att leda just barn och ungdomar i körsång. Kursserien planeras sträcka sig över tre år med totalt nio kurser. Under läsåret 2022/2023 erbjuds Del A med tre kurser. Du som kursdeltagare är välkommen att delta i enstaka kurser efter behov eller fullfölja hela programmet och få ett BUS-Lätt-diplom.

I kurs 2 Vem är det jag leder i Del A får du kunskap om barns utveckling och olika åldrars specifika behov. Kursen behandlar ämnen som utvecklingspsykologi, den växande rösten och passande metodik för olika åldrar.

När: 14-15 januari 2023

Plats: Kulturfyren Gamla Stan, Svartmangatan 6 G, 1tr, Stockholm

Kursledare: Eva Nivbrant Wedin, professor i rytmik vid Kungliga Musikhögskolan, Maria Lindberg Kransmo, sångpedagog

Kostnad inkl moms:
3 500 kr per kurshelg
9 500 kr vid anmälan till hela Del A (kurs 1, 2 och 3) – 1 000 kr rabatt

Är du ledare hos Kulturens? Då kan du få ta del av Kulturens subventionerade pris:
3 000 kr inkl moms per kurs – 500 kr rabatt
8 500 kr inkl moms vid anmälan till hela Del A (kurs 1, 2 och 3) – ytterligare 1 000 kr rabatt

Kursbevis och diplom:
Efter varje genomgången kurs erhålls ett kursbevis med detaljerat kursinnehåll. För den som deltagit i samtliga kurser i alla delar utdelas ett BUS-Lätt-diplom. Utbildningsbeviset är av värde för dig som söker tjänster och uppdrag inom barn/ungdomskör-området i Sverige.

Under kursen bjuds det på frukt, macka, kaffe och te.


Information om kursledarna:

Eva Nivbrant Wedin

Eva är utbildad rytmiklärare, musiklärare och psykologilärare och arbetar som professor vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dessutom medverkar hon vid studiedagar, konferenser och utbildningar av olika slag, både i Sverige och internationellt, med särskilt hjärta för Sydafrika. Utöver lärargärningen har hon författat ett antal böcker.

Eva ger föreläsningar, workshops och utbildningar inom;

  • Rytmik
  • Utveckla språket med musik
  • Psykologi
  • Konflikthantering

Mer info: www.nivbrantwedin.se


Maria Lindberg Kransmo

Maria är en passionerad och mycket uppskattad sångpedagog som älskar att se sina elever växa och utvecklas som sångare och individer. Hennes sångelever är allt från professionella operasångare, musikalartister till sångglada amatörer. Hon brinner för att undervisa om den hälsosamma rösten och den växande rösten. Hon hjälper också sångare som behöver olika form av röstrehabilitering där både foniatern och logopeden inte räcker till.

Maria är utbildad i USA på University of North Texas där hon tagit en Master i sångpedagogik och talproblematik. Under de senaste två åren har hon varit med och utvecklat BUS-utbildningen.

Mer info: www.mlkvoicestudio.com


För frågor om kursen, kontakta kursansvarig och projektledare för BUS Academy: Marie Bejstam på marie@busacademy.se eller 073-909 11 06

För frågor om anmälning, kontakta Kulturens genreutvecklare inom körsång: Gabriel Sjöwall på gabriel.sjowall@kulturens.se eller 070-755 23 30. Kontakta även Gabriel om du är föreningsansluten körledare och vill inleda samarbete med Kulturens för att kunna ta del av subventioneringen för kursen.

Läs mer information om BUS-Lätt här

DATUM & PRIS

14 – 15 januari 2023

3 500 kr per kurshelg, 9 500 kr vid anmälan till hela Del A (kurs 1, 2 och 3) – 1 000 kr rabatt

Antal deltagare:

TILL ANMÄLAN

I samarbete med vårt stora nätverk av körledare och föreläsare runtom i Sverige, vill vi på Kulturfyren erbjuda både nya och erfarna ledare kurser för att stärka, bredda, fördjupa och utveckla körledarrollen. Vi vill ge verktyg till dem som strävar efter att bli bra och inspirerande ledare på alla områden; socialt, psykologiskt, sceniskt, musikaliskt och tekniskt.