Utställning - a Theorem


Arrangör: DUO Kontradiktion i samarbete med Kulturfyren och studieförbundet Bilda.

Utställning – a Theorem

Vernissage: 7 juli 18.00 – 22.00

Visning:
14 juli 12.00 – 20.00

Finissage: 19 juli 18.00 – 22.00

En Teorem
En Studie i livet av DUO Kontradiktion
Ett teorem (= theor’eo, betrakta, skåda) är ett påstående som kan bevisas baserat på tidigare fastställda uttalanden.

För att leva i världen anpassar vi oss till svåra förhållanden. Vi förklarar vissa av världens lagar genom matematiska formler och filosofiska teorier, trots detta har mänskligheten ännu inte ett fullständigt förtroende för vad som orsakar världens framväxt och lagar. DUO Kontradiktion bestående av ryska konstnärerna Ekaterina Sisfontes, Elena (Kolenka) Rammi och Wojciech Pindur, ger sig i projektet “Theorem” möjlighet att utmana konventionella former, känslor och händelser och de uppmanar er alla att delta i förståelsen av paradoxer.

Datum/Tid:
7 jul - 19 jul - 18:00 - 22:00

Plats:

Kulturfyren, Stockholm

KategorierArrangör: DUO Kontradiktion i samarbete med Kulturfyren och studieförbundet Bilda.