Öppet möte med Aminah och Lisa, Balanced View


Balanced View erbjuder en unik träning som stärker relationer, styrkor, gåvor och talanger samt förmågan att naturligt vara till nytta i alla situationer. Detta genom det enkla utövandet av fullständig avslappning och ett empowerment-nätverk (utövandet, träningen, tränaren och gemenskapen).

Resultat:

• Fullständig avslappning genomgående i livet
• Mental och känslomässig stabilitet
• Harmoniska relationer
• Spontan altruism
• Förmågan att ta klara beslut
• Öppnande av dina styrkor, gåvor och talanger
• Skicklighet och lösningsfokus

Öppet möte med Aminah och Lisa, Balanced View

Öppna möten är ett perfekt tillfälle att lära dig mer om nyttan av att förlita dig på öppen intelligens i vardagen och ger enkla verktyg och ett förhållningssätt att leva ett liv av fullständigt välbefinnande, avslappning och blomstrande.

För mer information, besök vår hemsida: www.balancedview.org

Kontakt: Stockholm@balancedview.org

Datum/Tid:
9 nov - 18:00 - 19:00

Plats:

Kulturfyren, Stockholm

KategorierBalanced View erbjuder en unik träning som stärker relationer, styrkor, gåvor och talanger samt förmågan att naturligt vara till nytta i alla situationer. Detta genom det enkla utövandet av fullständig avslappning och ett empowerment-nätverk (utövandet, träningen, tränaren och gemenskapen).

Resultat:

• Fullständig avslappning genomgående i livet
• Mental och känslomässig stabilitet
• Harmoniska relationer
• Spontan altruism
• Förmågan att ta klara beslut
• Öppnande av dina styrkor, gåvor och talanger
• Skicklighet och lösningsfokus