KÖRKRAFTS nätverksträff Språkinlärning och integration genom körsång

Kören som kraftkälla – Hur mår människor i asylprocessen och hur kan vi stötta?

Fredag

13:00 För-mingel med kaffe och smörgås
13:45 Presentation av körkraftprojektet
14:00 Sjung Språket med Jan Matsson
14:30 Det kreativa uttrycket som kraftkälla - Ulrika Lind från Betaniastiftelsen, Minna Forsell och Ashraf Atraqchi
15:45 Bilda informerar
16:00 Paus
16:15 Frälsningsarméns Kvinnocenter Akalla – Jenny Alm, verksamhetschef berättar
17:45 Middag
19:00 Sjung Språket - Jan Matsson
20:00 Frivilligt efter-mingel

Lördag

9:00 Morgonsång – Jan Mattsson
9:15 Ahmad Hussein
9:45 Grupparbete: Forumspel med Agneta Josephson/Bikupor
12:15 Lunch
13:30 Grupparbete: Forumspel med Agneta Josephson/Bikupor
16:00 Sjung Språket - Jan Matsson
16:30 Utvärdering
17:00 Slut

KÖRKRAFTS nätverksträff Språkinlärning och integration genom körsång

Välkommen till Körkrafts nätverksträff på Kulturfyren på Skeppsholmen i Stockholm med föreläsningar och bikupor och där vi träffas, delar sånger och utbyter erfarenheter av alla olika aspekter hur det är att leda språk- och integrationskörer.

Deltagarna kommer från hela landet.

För vem: Körledare och andra ledare med passion för språkinlärning och integration genom körsång

Anmäl dig här

Datum/Tid:
25 jan - 26 jan - Hela dagen

Plats:

Kulturfyren, Stockholm

Kategorier

Kören som kraftkälla – Hur mår människor i asylprocessen och hur kan vi stötta?

Fredag

13:00 För-mingel med kaffe och smörgås
13:45 Presentation av körkraftprojektet
14:00 Sjung Språket med Jan Matsson
14:30 Det kreativa uttrycket som kraftkälla - Ulrika Lind från Betaniastiftelsen, Minna Forsell och Ashraf Atraqchi
15:45 Bilda informerar
16:00 Paus
16:15 Frälsningsarméns Kvinnocenter Akalla – Jenny Alm, verksamhetschef berättar
17:45 Middag
19:00 Sjung Språket - Jan Matsson
20:00 Frivilligt efter-mingel

Lördag

9:00 Morgonsång – Jan Mattsson
9:15 Ahmad Hussein
9:45 Grupparbete: Forumspel med Agneta Josephson/Bikupor
12:15 Lunch
13:30 Grupparbete: Forumspel med Agneta Josephson/Bikupor
16:00 Sjung Språket - Jan Matsson
16:30 Utvärdering
17:00 Slut