Konsert - Svävningar - Uruppförande för blockflöjt och stråkkvintett


Uruppförande av två stycken med blockflöjten i centrum av tonsättarna Johan Blixt och Gustav Lindsten för blockflöjt, stråkkvintett och elektronik. Blockflöjtisten Clara Guldberg Ravn kommer tillsammans med en stråkkvintett bjuda in lyssnaren till en annorlunda klassisk konsert. Varmt välkomna!

Clara Guldberg Ravn (DK) utbildad på Kungl. Musikhögskolan i Stockholm för prof. Dan Laurin och i Lyon inom tidig musik och nutida musik. Hon har mottagit stipendier från både Danmark och Sverige och frilansar i dag som solist och kammarmusiker med bas i Köpenhamn. Hon strävar efter att låta publiken ta del av musikens flyktiga och eleganta väsen.

Johan Blixt avlade 2017 sin masterexamen från Kungl. Musikhögskolan efter studier för bland annat Karin Rehnqvist. Johan finner sin inspiration i större musikaliska strukturer och i de mänskliga relationerna. Johan har under hösten varit aktuell med en konsert i sin hemstad, Karlstad med Wermland Opera. Hans sånger porträtterades av musiker och solister ur husets ensemble.

Gustav Lindsten (SE) musikaliska bana tog vid 2010 när han antogs vid Gotlands Tonsättarskola. Gustav fortsatte senare till Kungl. Musikhögskolan där han tog en masterexamen i komposition, efter studier för Karin Rehnqvist. Gustav inspireras av spektralmusik, och klang är med andra ord en utav de viktigaste komponenterna i hans konstnärskap. Han har under en längre tid varit aktiv som musiker inom live-elektroniska fält och användandet av live-elektronik är centralt i hans konstnärliga uttryck.

I samarbete med:

Konsert – Svävningar – Uruppförande för blockflöjt och stråkkvintett

Uruppförande av Johan Blixt – och Gustav Lindstens verk konversationer och Deus Ex Machina.

En annorlunda klasisk konsert med stråkkvintett, elektronik och blockflöjt.

Solist: Clara Guldberg Ravn

Biljetter: 50 kr, studenter 40 kr.
Biljettbokning: johanblixt.com

Datum/Tid:
17 feb - 15:00

Plats:

Kulturfyren, Stockholm

KategorierUruppförande av två stycken med blockflöjten i centrum av tonsättarna Johan Blixt och Gustav Lindsten för blockflöjt, stråkkvintett och elektronik. Blockflöjtisten Clara Guldberg Ravn kommer tillsammans med en stråkkvintett bjuda in lyssnaren till en annorlunda klassisk konsert. Varmt välkomna!

Clara Guldberg Ravn (DK) utbildad på Kungl. Musikhögskolan i Stockholm för prof. Dan Laurin och i Lyon inom tidig musik och nutida musik. Hon har mottagit stipendier från både Danmark och Sverige och frilansar i dag som solist och kammarmusiker med bas i Köpenhamn. Hon strävar efter att låta publiken ta del av musikens flyktiga och eleganta väsen.

Johan Blixt avlade 2017 sin masterexamen från Kungl. Musikhögskolan efter studier för bland annat Karin Rehnqvist. Johan finner sin inspiration i större musikaliska strukturer och i de mänskliga relationerna. Johan har under hösten varit aktuell med en konsert i sin hemstad, Karlstad med Wermland Opera. Hans sånger porträtterades av musiker och solister ur husets ensemble.

Gustav Lindsten (SE) musikaliska bana tog vid 2010 när han antogs vid Gotlands Tonsättarskola. Gustav fortsatte senare till Kungl. Musikhögskolan där han tog en masterexamen i komposition, efter studier för Karin Rehnqvist. Gustav inspireras av spektralmusik, och klang är med andra ord en utav de viktigaste komponenterna i hans konstnärskap. Han har under en längre tid varit aktiv som musiker inom live-elektroniska fält och användandet av live-elektronik är centralt i hans konstnärliga uttryck.

I samarbete med: