Förutom våra sommarläger anordnar vi även andra kurser och projekt för barn och ungdomar. Det kan vara teater-, konst-, bild- och musikkurser eller projekt som Framtidskören.

Vi ordnar dessutom gärna specialsydda kurser och workshops i “kreativt skapande” och “teambuilding” för förskoleklasser och skolklasser. Vi har ett helt stall av inspirerande pedagoger inom många områden som musik, konst, keramik, drama, dans, foto, film osv. Kontakta oss för mer information.

Framtidskoren
skeppsholmslagret