På Kulturfyren anordnas konst- och musikkurser för barn och ungdomar samt för barn tillsammans med deras föräldrar eller annan vuxen.

Barn 9-13 år
Framtidskören – för skolklasser under skolterminen
Skeppsholmsläger – i juni och augusti månad;

  • kör
  • bild och skapande
  • scout
  • teater

Ungdomar 12-19 år
Skeppsholmsläger – i augusti månad;

  • musikal
  • teater

Specialsydda workshops för förskola och skola
Förutom de kurser som normalt löper under året anordnar vi gärna specialsydda kurser och workshops i “kreativt skapande” och “teambuilding” för förskoleklasser och skolklasser. Vi har ett stall av inspirerande pedagoger i musik, konst, keramik, drama, dans, foto, film mm.

Framtidskoren
skeppsholmslagret